Een verbouwing kost veel geld. Vaak vallen de kosten ook hoger uit dan waar je in eerste instantie rekening mee had gehouden. Daarnaast zijn er niet veel mensen die het geld ter beschikking hebben om de verbouwing uit eigen zak te betalen. Geld lenen voor een verbouwing zorgt ervoor dat je de verbouwing kan uitvoeren op de manier zoals jij dat wilt.

Leningen voor een verbouwing

Een afweging maken tussen kosten en wensen

Een verbouwing van een huis is iets waar je jarenlang plezier aan gaat beleven. In onze ogen is het dan ook verstandig om niet teveel concessies te doen aan hetgeen je wilt. Maar dan dien je natuurlijk wel het geld beschikbaar te hebben om de plannen te kunnen realiseren. 

De beste optie om een verbouwing te financieren is door het zelf te financieren met eigen spaargeld. Dit is voor veel mensen echter niet mogelijk, of slechts gedeeltelijk mogelijk.

Welke leningen zijn geschikt om een verbouwing te financieren?

Om dan toch de verbouwing te kunnen gaan uitvoeren, dien je een lening af te sluiten. Geld lenen voor een verbouwing kan op verschillende manieren. Welke lening voor een verbouwing het meest geschikt is, hangt mede af van de kosten van de verbouwing. 

Het hangt van verschillende factoren af of je ook daadwerkelijk een van de onderstaande leningen kan afsluiten. Zo zal een negatieve BKR registratie het lastig maken om in een aanmerking te komen voor een lening.

Hypotheek verhogen

De lening met de laagste rente is een hypotheek. Daarentegen is het wel zo dat het afsluiten van een hypotheek de nodige kosten met zich meebrengt. Dit omdat er een hypotheekakte dient te worden opgesteld door een notaris. Daarnaast dient het te gaan om een verbouwing van een eigen woning om in aanmerking te komen voor een hypotheek.

Het is echter gebruikelijk om bij de aanschaf van een woning de hypotheek voor een hoger bedrag dan de aankoopsom van een huis in te laten schrijven via een notaris.

Indien dit het geval is, dan is het niet nodig om een nieuwe hypotheekakte op te laten maken door een notaris om geld te lenen voor een verbouwing. 

Geld lenen voor een verbouwing

Wel is het zo dat er in dit geval sprake dient te zijn van overwaarde om zodoende de hypotheek te kunnen verhogen. Naarmate de kosten van de verbouwingen hoger zijn, des te interessanter het wordt om dit te financieren via een hypotheek.

Lange looptijd en lage maandelijkse kosten

Een hypotheek sluit je af voor een periode van 30 jaar, waarbij je de betaalde rente onder bepaalde voorwaarden mag aftrekken van de inkomstenbelasting. De langere looptijd zorgt ervoor dat je langdurig aan de verplichtingen van rente en aflossing vastzit. Aan de andere kant zullen hierdoor de maandelijkse kosten lager uitvallen.

Een doorlopend krediet afsluiten

Een doorlopend krediet biedt flexibiliteit. Omdat er bij een verbouwing vaak sprake is van extra kosten, waar je niet op had gerekend, is een doorlopend krediet een geschikte lening om een verbouwing te financieren. Bij een doorlopend krediet betaal je alleen rente over het bedrag dat je daadwerkelijk hebt opgenomen. 

Hierdoor kan je eenvoudig wat extra bufferruimte inbouwen bij het aanvragen van een doorlopend krediet. Mocht de verbouwing toch net iets duurder uitvallen dan waarop je had gerekend, dan kom je op die  manier niet direct in de problemen.

Een groot nadeel van een doorlopend krediet te gebruiken voor een verbouwing is dat de rente op deze manier niet aftrekbaar is. 

Een persoonlijke lening aanvragen

Een persoonlijke lening sluit je af voor een vast bedrag. Zowel de de looptijd  waarbinnen je de lening dient af te lossen en het rentepercentage staan van te voren vast. Een persoonlijke lening heeft doorgaans een maximale looptijd van 120 maanden. 

Indien je een persoonlijke lening afsluit, waarbij je het geld gebruikt om een verbouwing te financieren, dan is de betaalde rente fiscaal aftrekbaar. Houdt er hierbij wel rekening mee dat je bij een eventuele belastingcontrole moet kunnen aantonen dat je het geld ook daadwerkelijk voor de verbouwing hebt gebruikt. Zorg er dus voor dat je alle rekeningen en bonnetjes goed bewaard.

Hoeveel geld ga je lenen voor een verbouwing?

Alvorens daadwerkelijk geld te gaan lenen voor een verbouwing, dien je eerst inzicht te verkrijgen in het bedrag dat je nodig hebt.

Het is altijd verstandig om meerdere offertes aan te vragen om op die manier goed inzicht te krijgen in de kosten.

Let naast de kosten ook goed op de betrouwbaarheid en kwaliteit van het bedrijf, of persoon, die je wilt inhuren om de verbouwing uit te voeren. Helaas zijn er aardig wat malafide bedrijven actief op dit gebied.

Hoeveel geld nodig voor verbouwing

Maak een budget voor onvoorziene kosten

Zorg ervoor dat je altijd een goed overzicht hebt van de totale kosten. Bij een nieuwe keuken dien je ook zaken zoals tegelwerk, maatwerk en dergelijke in de berekening mee te nemen. 

Daarnaast zal er bijna altijd sprake zijn van onverwachte kosten. Omdat deze kosten onverwacht zijn, is het niet mogelijk om deze kosten exact te berekenen. Hierbij is het dan verstandig om een percentage van de verwachte kosten mee te nemen als zijnde onvoorziene kosten. Dit zou minimaal 5% dienen te zijn, maar indien je liever op zeker speelt zou je ook met 10% kunnen rekenen.

Naast de kosten van de verbouwing zelf, dien je ook inzicht te verkrijgen in hetgeen de lening gaat kosten.

Maak goede afspraken over kosten van meerwerk

Daarnaast is het ook van belang om heldere afspraken te maken met degene die het werk gaan uitvoeren. Gaat u verbouwen? Zorg dan dat je altijd van tevoren weet wat er is inbegrepen bij de afgesproken prijs en wat eventueel als meerwerk in rekening zal worden gebracht. Alleen op die manier weet je hoeveel geld je voor de verbouwing nodig hebt.

Verhuizen of verbouwen?

Naast een verbouwing zou je eventueel ook kunnen overwegen om te gaan verhuizen. Indien je dermate veel wilt gaan verbouwen, waardoor de kosten enorm zullen oplopen, dan kan het verstandig zijn om ook eens op zoek te gaan naar een huis wat voldoet aan jouw wensen.

Of de waarde van een huis toeneent met hetgeen je hebt uitegeven aan een verbouwing, hangt af van het soort verbouwing dat je gaat uitvoeren.

Het is zeker niet zo dat de waarde van een huis altijd toeneemt met hetgeen je aan een verbouwing hebt uitgegeven. Vooral op het gebied van een nieuwe keuken zie je het uitgegeven geld niet direct terug in een waardevermeerdering van jouw huis. Een uitbouw zorg daarentegen wel voor waardevermeerdering.