lening voor zzp`er met bkr 

Hoe zit het met een lening voor een zzp`er met bkr? Voor veel kredietverstrekkers wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een lening voor iemand die in loondienst is en iemand die als zzp'er actief is. 

Dat wil zeggen de voorwaarden zijn doorgaans gelijk. Een bkr controle maakt doorgaans dan ook onderdeel uit van het acceptatieproces.

Specifieke leningen voor zzp`ers

Er zijn een aantal kredietverstrekkers, zoals bijvoorbeeld Qredits, Swishfund en pinvoorschot die zich specifiek richten op het verstrekken van leningen en kredieten aan ondernemers, waaronder zzp`ers. Het nadeel is wel dat de rente relatief hoog is.

Sluit je een doorlopend krediet of persoonlijke lening af, bij bijvoorbeeld jouw bank, dan ben je doorgaans voordeliger uit. Het probleem ligt hem hier echter bij de acceptatie en de voorwaarden. Banken zijn doorgaans terughoudend met het verstrekken van leningen aan zzp`ers.

Aanvragen van een zakelijke lening

Bij het aanvragen van een zakelijke lening zal je meer bewijsstukken dienen te overleggen dan dat je gewend bent. De loonstrook waar normaal gesproken om wordt gevraagd, wordt vervangen door jaarcijfers van jouw onderneming. Hierbij is het van belang dat deze jaarcijfers goed en professioneel zijn opgemaakt. 

Bij onderstaande kredietverstrekkers is het mogelijk om een lening voor zzp`ers met een bkr status aan te vragen.

  • Floryn
  • Bridgefund
  • Swishfund
  • Qeld
  • Kredietvooruit

Een andere mogelijkheid is Atlantis financiers. Op voorhand is hier echter weinig bekend op het gebied van de voorwaarden en de rente die je dient te betalen.

De rol van een fluctuerend inkomen

Een kenmerk van het eigen ondernemer zijn is dat het inkomen fluctueert. In een goed jaar zal je veel geld verdienen, maar er kunnen ook jaren tussen zitten dat de inkomsten tegenvallen. En hiervoor zijn banken enigszins huiverig.

Je zal bij een bank dan ook jaarcijfers dienen aan te leveren voor meerdere jaren. Op die manier kunnen zij beoordelen of de inkomsten structureel hoog genoeg zijn om een lening te verstrekken. Heb je er een jaar tussen zitten dat het niet zo goed liep met de onderneming, dan zal dit direct tot een probleem leiden bij het aanvragen van een lening.

Fluctuerend inkomen

Een bkr status speeld doorgaans een rol

Naast de inkomsten wordt er ook gekeken naar de bkr status. Hier dien je te voldoen aan dezelfde criteria die worden gesteld bij het verstrekken van een lening aan iemand die in loondienst is. De status bij het bkr en jaarcijfers zijn de belangrijkste criteria aan de hand waarvan er wordt besloten een lening aan een zzp`er te verstrekken.

Startende zzp`ers

Ben je net als zzp`er begonnen, dan zal je niet in staat zijn om jaarcijfers te overleggen. Dit zorgt er dan direct voor dat het lenen via de bank lastig zal worden. Een bank is dan doorgaans ook niet het juiste adres voor een lening voor een zzp`er met bkr.

In dergelijke situaties ben je dan aangewezen op een van de eerder genoemde kredietverstrekkers. Ook indien je in het bezit bent van een negatieve bkr registratie zal je op deze kredietverstrekkers zijn aangewezen. Zij bieden namelijk de mogelijkheid tot zakelijk lenen zonder bkr toetsing.

Een lening voor een zzp`er met een bkr toetsing zal echter in de meeste gevallen goedkoper uitvallen.

Zakelijk lenen

Ook al ge je als zzp`er zakelijk lenen, het verschilt niet zoveel als dat je privé gaat lenen. Je blijft namelijk verantwoordelijk met jouw gehele privé vermogen. Kan je door wat voor een reden dan ook niet voldoen aan de verplichtingen, dan zal de bank beslag op het privévermogen kunnen leggen.

Vanuit deze context is zakelijk lenen dan ook relatief. Anders wordt het wanneer je in het bezit bent van een bv. In dat geval kan er geen aanspraak worden gemaakt op het privévermogen. Dit maakt een  lening voor een zzp`er met bkr behoorlijk risicovol.

Dit is direct het grote voordeel van het ondernemen vanuit de bv. Daar staat dan wel weer tegenover dat er minder zekerheden bestaan voor de kredietverstrekker, waardoor er eventueel minder snel een lening zal worden verstrekt.

Eisen bij het aanvragen van een lening

Elke kredietverstrekker stelt wel bepaalde eisen waaraan je dient te voldoen bij het doen van een aanvraag voor een financiering. Wel is het zo dat deze eisen verschillen. 

Hierbij dien je in jouw achterhoofd te houden dat het vaak zo is, dat des te strikter de eisen, des te lager de rente zal zijn. Wordt er geld uitgeleend waarbij er weinig voorwaarden worden gesteld? Dan kan je ervan uit gaan dat de rente hoog zal zijn. 

Vanuit dit oogpunt kan je ervan uitgaan dat een zakelijke lening zonder bkr toetsing duurder zal zijn dan een zakelijke lening met een bkr toetsing.

lening voor zzp`er met bkr eisen

Kan je voldoen aan strikte eisen?

In onze opinie is het dan ook verstandig om eerst voor jezelf te beoordelen of je in staat bent om aan strikte voorwaarden te voldoen. Hierbij dien je als zzp`er te denken aan de hoogte van het inkomen en het niet in het bezit hebben van een negatieve bkr registratie. In dat geval zal je een veel goedkopere lening kunnen afsluiten.

Hetzelfde fenomeen zie je terug bij puur particuliere leningen. Geld lenen zonder bkr toetsing in de vorm van een minilening is duurder dan het geld lenen met een bkr toetsing.

Veel voorkomende voorwaarden

Voorwaarden die gesteld worden zijn specifiek per kredietverstrekker. Wat je echter vaak tegenkomt, is het volgende.

  • Je dient een minimaal aantal jaren actief te zijn als zzp`er of ondernemer
  • Er wordt vaak gewerkt met een minimale jaaromzet waar je aan dient te voldoen.
  • Jouw onderneming dient te beschikken over een zakelijke bankrekening

Zakelijk krediet zonder bkr toetsing

Er zijn behoorlijk wat kredietverstrekkers waarbij er geen bkr toetsing aan te pas komt. In onze ogen is dit terecht, omdat je geld wilt lenen voor jouw onderneming. In dat geval zou een privé situatie geen belemmering op dienen te leveren. 

Daarnaast is het niet ondenkbaar dat de aanvangsfase als ondernemer zijn financieel lastig is geweest. Er zijn dan ook behoorlijk wat ondernemers en zzp`ers die hierdoor een negatieve bkr registratie oplopen. 

En dan is het eigenlijk niet terecht als je hierdoor als ondernemer of zzp`er in een later stadium de nadelige gevolgen van ondervindt.

Flexibel terugbetalen

Een nieuwe trend op het gebied van zakelijke financieringen is het flexibel terugbetalen.

Er wordt dan automatisch een gedeelte van de omzet gereserveerd om de financiering of lening terug te betalen. Pinvoorschot en krediet vooruit zijn hiervan goede voorbeelden.

Het principe is eenvoudig. Stel dat er iemand per pin betaalt, dan wordt er automatisch een gedeelte van de betaling gebruikt om de financiering af te lossen. Een gangbaar percentage is hier 15%. 

lening voor zzp`er met bkr aflossen

Ontvang je een pinbetaling van 100€? Dan krijg je uiteindelijk slechts 85€ bijgeschreven op jouw bankrekening. De overige 15€ gaat naar de kredietverstrekker.

Indien er niet op deze manier wordt afgelost, dan wordt er geïncasseerd via automatische incasso.

Zakelijke leningen worden snel uitbetaald

Normaal gesproken gaat het aanvragen en verstrekken van een zakelijke lening erg snel. Snel zakelijk geld lenen is bij praktisch elke aanbieder mogelijk. Zo spelen aanbieders van zakelijke leningen in  op een snelle kredietbehoefte van een ondernemer.

Zeker indien er belastingen of salarissen dienen te worden betaald, dan kan je uiteraard niet weken of maanden wachten op het geld van de aangevraagde financiering.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *