Een minilening is een lening waarmee je een klein bedrag kunt lenen. Daarnaast is ook de korte looptijd een belangrijk kenmerk van deze lening. Het allerbelangrijkste hetgeen deze lening populair maakt is echter dat je razendsnel geld op je bankrekening hebt staan.

Minilening

De kenmerken van een minilening

Hierboven hebben we al een aantal belangrijke kenmerken van deze lening weergegeven. Om een goed beeld te geven van wat deze lening nu precies inhoudt, hebben we alle kenmerken nog even op een rij gezet:

  • Snel geld op je lening, binnen maximaal 24 uur
  • Snel, eenvoudig  en volledig online af te sluiten
  • Geen BKR toetsing of BKR registratie
  • Lenen met een garantstelling
  • Kleine bedragen lenen van 100 euro tot maximaal 1500 euro
  • Korte looptijden van minimaal 30 dagen tot maximaal 92 dagen

Je zou de minilening dus gewoonweg kunnen samenvatten als zijnde een methode waarbij je snel en makkelijk geld kunt lenen.

Aanbieder

Bedrag

Looptijd

Lening aanvragen

100€ - 1500€

30 dagen - 62 dagen

Wat is het rentepercentage van een kleine en snelle lening?

De rente die je dient te betalen na het afsluiten van een minilening is relatief hoog. Je leent geld tegen de maximaal toegestane rente. Deze rente is opgebouwd uit de de wettelijke rente en daarbij opgeteld de maximaal toegelaten kredietvergoeding. De hoogte van deze rente bedraagt op dit moment 9,52%. 

Voorheen was deze rente echter nog behoorlijk hoger en bedroeg bijna 14%. 

In vergelijking met de rente die in rekening wordt gebracht bij een doorlopend krediet of een persoonlijke lening is deze rente behoorlijk hoog. 

Is de rente aftrekbaar van de inkomstenbelasting?

Belangrijk is ook om te vermelden dat de rente bij dit type leningen niet aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Dit geldt niet alleen voor de minilening, maar ook voor de rente van een doorlopend krediet of persoonlijke lening.

Je zult dus het gehele te betalen bedrag aan rente zelf moeten ophoesten. De fiscus helpt hier niet bij, zoals bij bijvoorbeeld een hypotheek wel het geval is.

Aanbieders van minikredieten

De overheid heeft de laatste jaren de regelgeving op het gebied van minileningen fors aangescherpt. In het verleden vielen deze leningen buiten het toezicht van de AFM. Dit omdat het om kleine bedragen ging met korte looptijden. Door de hierdoor ontstane wildgroei van aanbieders, is de controle opgevoerd. 

De aanscherping van de wet- en regelgeving heeft ervoor gezorgd dat de laatste  jaren de meeste aanbieders van flitskredieten verdwenen zijn, omdat deze niet aan de vergunningvereisten voldeden.

Voor de consument is het een goede zaak dat nu ook  minileningen zijn gereguleerd. Dit voorkomt dat je met onbetrouwbare partijen in zee gaat. De enige overgebleven aanbieders van minileningen in Nederland zijn Saldodipje en Ferratum.

Aanbieders van minileningen

Hoe gaat het afsluiten van een minilening in zijn werk?

Een minilening aanvragen is alleen online mogelijk. Indien jouw aanvraag wordt goedgekeurd, dan heb je binnen 24 uur geld op jouw bankrekening staan.

Bij het aanvragen van een lening dient je een kopie van een identiteitsbewijs te verstrekken en daarnaast dien jouw bankrekening te worden geverifieerd. Het verifiëren van de bankrekening wordt gedaan door het overboeken van een bedrag van 1 cent. Doormiddel van deze overboeking kunnen de bankgegevens worden gecontroleerd.

Wordt er een BKR-toetsing uitgevoerd bij een leningaanvraag?

Er wordt geen controle uitgevoerd bij het BKR bij het aanvragen van een minilening. Mocht je onverhoopt in het bezit zijn van een negatieve BKR registratie, dan kom je als gevolg van het ontbreken van de BKR-toetsing alsnog in aanmerking voor een minilening. Naast dat er geen sprake is van een BKR-toetsing, vindt er ook geen BKR registratie plaats van de lening die je afsluit.

Het achterwege blijven van de BKR toetsing zorgt ervoor dat het gehele proces van aanvragen tot goedkeuren aanzienlijk sneller verloopt dan dat je gewend bent..

Doorgaans neemt een BKR controle toch snel een aantal werkdagen in beslag. Bij het aanvragen van bijvoorbeeld een doorlopend krediet dien je erop te wachten totdat controle  is voltooid. Deze extra wachttijd wordt uitgespaard bij het aanvragen van een minilening.

Hoeveel geld kan je maximaal lenen?

Het maximale bedrag wat je kan lenen met het afsluiten van een minilening bedraagt 1,500€.

Dit geld krijg je vervolgens maximaal voor een periode van 62 dagen tot je beschikking. Voor hogere bedragen zal je jezelf dienen te wenden tot een andere lening op de financiële markt.

Lagere bedragen kunnen natuurlijk ook worden geleend. Zo is ook een bedrag van 100 euro lenen ook mogelijk.

De looptijd wordt echter wel korter, naarmate het bedrag dat je leent lager wordt.

Hoeveel kan ik lenen met een minilening

De rol van de garantstelling bij een kleine lening

De garantstelling is onlosmakelijk verbonden aan het afsluiten van een minilening. Bij andere leningen kom je deze garantstelling doorgaans niet tegen. Je hebt bij de garantstelling twee alternatieve waaruit je kan kiezen. Een externe garantstelling of zelf een garantstelling verzorgen.

Zelf de garantstelling verzorgen

Ken je iemand die voor jou garant wilt staan voor het terugbetalen van de lening en voldoet deze persoon ook aan de voorwaarden die aan een garantsteller worden gesteld? Dan is dat goed nieuws. In dat geval worden er namelijk geen extra kosten in rekening gebracht voor een garantstelling. 

Dit is in onze opinie dan ook de methode voor het verzorgen van een garantstelling die de voorkeur geniet.

Hoe werkt de externe garantstelling?

Indien je niemand kan vinden die voldoet aan de voorwaarden die Saldodipje of Ferratum stellen voor een garantsteller, dan heb je nog de mogelijkheid tot het aanvragen van een externe garantsteller. 

In het geval dat je van deze optie gebruik van maakt, dan zijn hier wel kosten aan verbonden. De garantsteller vraagt een vergoeding voor het risico wat zij hierbij lopen. Want mocht je onverhoopt niet in staat zijn om het geleende bedrag terug te betalen, dan wordt het bedrag verhaald op de garantsteller. 

Het aanvragen van een garantsteller brengt dus extra kosten met zich mee, Bekijk daarom altijd goed de algemene voorwaarden en zorg dat je  hier rekening mee houdt wanneer je geld wilt lenen.

Wat zijn de kosten van een externe garantsteller?

De kosten van de garantstelling zijn afhankelijk van de duur en de hoogte van de lening. Dit omdat ervan uit wordt gegaan dat naarmate de looptijd van de lening toeneemt, het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald groter wordt.

Zo zal een garantstelling voor een periode van bijvoorbeeld 45 dagen meer kosten met zich meebrengen dan een garantstelling die voor een periode van 60 dagen wordt afgegeven.

Hetzelfde principe zie je terug bij de hoogte van de lening.

De kosten van een garantstelling bij een lening van bijvoorbeeld 1000 euro zullen hoger zijn dan de kosten bij een lening van 500 euro. 

Kosten garantstelling

De gevolgen wanneer je de lening niet kunt terugbetalen

Heb je iemand bereid gevonden die garant wil staan voor het bedrag dat je wilt lenen, zoals bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend, dan bespaar je deze extra kosten. 

Het is wel belangrijk om er zeker van te zijn dat je in staat bent het bedrag van de lening binnen de overeengekomen kunt terugbetalen. Mocht de garantsteller uiteindelijk opdraaien voor het terugbetalen van de lening, dan is dat natuurlijk niet bevorderlijk voor de relatie die je met die persoon hebt.

Waarvoor zijn deze kleine leningen bedoeld?

Kleine en snelle leningen zijn vooral bedoeld voor situaties waarbij je op korte termijn dringend geld nodig hebt. Daarnaast dient het bedrag wat je nodig hebt niet al te groot te zijn, zoals bijvoorbeeld een bedrag van honderd euro. Acute financiële problemen kan je op deze manier snel oplossen. Want vergeet niet dat het geld binnen 24 uur op uw rekening zal staan.

Deze situaties doen zich voor in gevallen waarbij het moment waarop je jouw salaris ontvangt nog niet in zicht is en je tegen bepaalde onverwachte uitgaven of kosten aanloopt.

Veel voorkomende situaties waarbij er een beroep wordt gedaan op een minilening zijn bijvoorbeeld een wasmachine die stuk gaat, een rekening van de tandarts of een dierenarts die je dient te voldoen. 

Maar ook voor een vakantie wordt er veelvuldig een beroep gedaan op een minilening. Vaak dien je een vakantie snel te boeken, om te profiteren van een aanbieding die je bent tegengekomen. In dat geval zal je net zien dat het vakantiegeld nog niet binnen is. Deze periode totdat je jouw vakantiegeld ontvangt kan je dan overbruggen door het afsluiten van een minilening. 

Kan je niet beter een ander type lening afsluiten?

Voor het lenen van grotere bedragen, of bij een situatie dat je langer over het geld dient te beschikken, kan je vaak beter andere mogelijkheden tot het afsluiten van een lening kiezen. 

Denk hierbij aan leningen zoals een doorlopend krediet of een persoonlijke lening. Bij deze leningen zijn niet alleen de rentetarieven aanzienlijk lager, je kan ook meer en langer geld lenen. 

Wel is het zo dat de voorwaarden die worden gesteld bij het afsluiten van dit soort leningen strikter zijn. Daarnaast dien je langer te wachten totdat je het geld op jouw bankrekening hebt staan. 

Indien je echt binnen een dag over extra geld dient te beschikken, dan is de minilening in de praktijk de enige lening waarbij dit mogelijk is. 

Wat als je in het bezit bent van een negatieve BKR registratie?

Het kan ook het geval zijn dat je in het bezit bent van een negatieve BKR-registratie. Dit is een obstakel bij het afsluiten van elke andere lening dan een minilening. 

Een negatieve BKR-registratie houdt echter niet in dat per definitie alle andere soorten leningen worden geweigerd. Maar het maakt het wel erg lastig om op die manier een lening af te sluiten. 

Daarnaast zal het proces van afsluiten van een lening, indien je in het bezit bent van een negatieve BKR notering, in de meeste gevallen een langdurig proces worden. Je zal dan extra vragen dienen te beantwoorden en ook extra bewijsstukken dienen aan te leveren. In een dergelijke situatie kan je er eigenlijk wel vanuit gaan dat je snel twee weken verder zult zijn voor dat je over het geld kunt beschikken. En daarbij dien je er ook rekening mee te houden dat de lening gewoonweg kan worden geweigerd.